DHL

Våra avtalspriser med DHL

Giltigt fr o m 2023-11-01 och tillsvidare

Exempel på avtalspriser för DHL SERVICE POINT – INRIKES

Fraktdr. vikt* [kg]
Sverige
1-
45,80
2-
45,80
3-
45,80
4-
64,80
5-
64,80
6-
71,50
7-
71,50
8-
71,50
9-
71,50
10-
71,50
11-
86,00
12-
86,00
13-
86,00
14-
86,00
15-
86,00
16-
104
17-
104
18-
104
19-
104
20-
104
21-
115,10
31-
116,20
41-
138,60
51-
158,60
61-
167,60
71-
175,40
81-84
217,90

DHLs avtalspriser uppdateras en gång per år.

Till vänster visas Bolagsdealens priser för DHL SERVICE POINT - INRIKES och är giltigt för perioden 2023-11-01-2024-11-01. Observera att det är priser för fraktdragande vikt som står angivet*.

För komplett prislista från DHL, mejla oss på info@bolagsdealen.se.

Fraktdragande vikt är ett mått som räknas ut av transportören för att se vad din försändelse kommer kosta att skicka. Det kan vara både den fysiska vikten eller den volymbaserade vikten. Överstiger den volymbaserade vikten den faktiska vikten av ditt paket är det detta som ligger till underlag för din fraktkostnad. Detta kan ske om du har ett större paket med ett innehåll som väger lite.

Fraktdragande vikt räknas ut enligt följande formel (volymbaserad):

(Höjd x Längd x Bredd)*280

Exempel: 

Ditt paket har en höjd på 120 mm, längd på 330 mm & bredd på 250 mm.

Då blir din fraktdragande vikt: (0,120 x 0,330 x 0,250)*280 = ca 2,8 kg i fraktdragande vilket innebär en kostnad för DHL Service Point - Inrikes enligt våra avtalspriser på 45,80 kr exkl. moms & DMT (drivmedelstillägg).

Om paketet väger 2 kg och den fraktdragande vikten 2,8 kg är det den fraktdragande vikten som ligger till grund för kostnaden för din försändelse.

Vi har även riktigt bra priser för frakt business-to-business (paket).

Priserna framgår i sek/sändning, exklusive moms. Vikt avrundas uppåt till närmaste helt kilo.

Tillägg görs med för dagen gällande drivmedelstillägg (DMT). För övrigt hänvisas till DHL Inrikes Tillval och Tillägg, där tillvalspriser och pristillägg framgår. För uppdraget gäller senaste utgåva av DHL Produktspecifika uppdragsvillkor Inrikes, DHL:s Allmänna uppdragsvillkor samt NSAB.

  • Volymberäkning baseras på 280 kg / m3.
  • Maximal kollivikt är 20 kg.
  • Maximal sändningsvikt är 20 kg.
  • Minimimått per kolli är 15 x 11 x 3,5 cm. Maximimått per kolli är, maxlängd 150 cm + omkrets = 300 cm.
  • Samtliga kollin måste kunna maskinsorteras.
  • Endast enkollisändningar.
  • Sändning får ej innehålla Farligt Gods.

* Fraktdragande vikt är vad DHL debiterar och ersätter transportören.

Varje enskilt kolli kontrolleras dvs vägs och mäts, så att DHL får fram fraktdragande vikt per kolli och därefter debiterar. Man räknar ut fraktdragande vikt enl nedan:

1m3=280kg

Längden x bredden x höjden i meter = summan x 280 kg = fraktdragande vikt

OM BOLAGSDEALEN.SE

Smarta fraktavtal som gör skillnad.
Bolagsdealen.se hjälper små och medelstora företag att minska sina kostnader genom att erbjuda smarta fraktavtal som gör skillnad. Genom Bolagsdealen.se samlar vi flera medlemsbolag under ett och samma tak vilket gör att vi tillsammans räknas som en stor kund. Bolagsdealen.se har en tydlig inriktning mot bolag och leverantörer inom e-handeln där vi endast väljer ut avtal som garanterat kommer öka marginalen och spara tid för våra medlemmar. Dock är det betydligt fler bolag än e-handelsbolag som valt att ansluta sig till Bolagsdealen.se

Ansök nu!

Som medlem i Bolagsdealen.se får du ta del ut av ett av marknadens bästa fraktavtal med DHL. Vi lovar att det kommer göra skillnad ekonomiskt så att ditt bolag får möjlighet att fortsätta växa!

Kontakta oss

Kontakta oss dygnet runt via vårt kontaktformulär. Vår målsättning är att ge besked inom 24 timmar på vardagar.

E-post: info@bolagsdealen.se
Adress: Ängelholmsvägen 163, 269 42 Båstad

Kontaktformulär